Web yadakوب یدک

آیا تنظیمِ صحیح آینه‌ها را می‌دانید؟


 

 

چگونه تنظیم کنیم؟

همواره تنظیم آینه‌ها را در حالت توقف کامل انجام دهید.

برای داشتن بهترین تنظیم برای آینه سمت راننده کافی‌ست سر خود را به شیشه‌ی سمت راننده بچسبانید، بیشترین مقدار از آینه را در این حالت باید نیمه‌ی انتهای خودرو پر کند و آینه‌ی سمت راست هم، در حالی که وضعیت سرِ شما در فضای بین دو صندلی یا قسمت میانی ماشین قرار دارد باید نیمه‌ی پایانی خودرو را پوشش دهد.

برای تنظیم آینه‌ی وسط در موقعیت رانندگی قرار بگیرید، آینه را به شکلی تنظیم کنید که با شیشه‌ی عقب تراز و موازی باشد و تمامیِ شیشه‌ی عقب را تحت پوشش قرار بدهد. این حالت بهترین شکل همپوشانی بین آینه‌ی وسط و آینه‌های جانبی است. در این حالت خودروی پشتی به محض خارج شدن از دیدرس آینه‌ی وسط در آینه‌ی جانبی ظاهر می‌شود. تصویر زیر بهترین حالت از تنظیم آینه‌ها را نشان می‌دهد، ولی همیشه در بهترین نوع تنظیم هم، خودرو دارای نقاط کور است!

Adjust Your Mirrors (1)

 

با نقاط کور چه کنیم؟

فقط کمی جنب‌وجوش داشته باشید! خودروهای جدید به دلیل شکل طراحی دارای ستون‌های قطورتر و شیشه‌های کم ارتفاع‌تر و به طبع نقاط کور بیشتری هستند بهترین راه‌حل برای حذف نقاط کور چرخاندن سر است، به خصوص در هنگام تعویض خطوط و گردش به چپ یا راست، پیش از هرگونه اقدامی برای چرخش فرمان، حتما گردن خود را برای کسری از ثانیه به همان سمت بچرخانید و از وضعیت کنار ماشین خود مطلع شوید. بعضی از خودروهای روزآمد دارای آپشن شناساییِ نقطه‌ی کور هستند، به گونه‌ای که با رادارهایی که در اطراف ماشین قرار دارند، مانع را شناسایی کرده و در صورتی که در آینه قابل رویت نباشد، معمولا با روشن شدن چراغی در آینه وجود شیء را به اطلاع راننده می‌رساند.

آپشن شناسایی نقاط کور در GMC Acadia

آپشن شناسایی نقاط کور در GMC Acadia

 

چرا اشیا‌ء در آینه‌های کناری دورتر هستند؟

اشیاء در آینه‌های کناری دورتر از آینه‌ی وسط نمایان‌گر می‌شوند. قطعا شما هم بارها در آینه‌های کناری با این جمله برخورد کرده‌اید “اشیاء از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند” دلیل آن هم این است که آینه های کناری به دلیل حذف هر چه بیشتر نقاط کور به صورت محدب طراحی می‌شوند.

Adjust Your Mirrors (2)

 

 منبع  : Carnoter