Web yadakوب یدک

فيلتر هوا چيست؟


 

 فيلتر هوا و موتور خودرو:

 

بدون فيلتر هوا مقادير بسيار زيادی از ذرات آلاينده ، قادرند اجزای مهم موتور مانند: سوپاپ ها ،ياتاقان ها ،رينگ ها ی پيستون و بدنه داخلی سيلندر را شديدا دچار سايش و فرسايش نمايند.ذرات متفاوت با اشکال و اندازه های متفاوت مثل ماسه ،گرد وغبار ،دوده ،گرده ،رطوبت و....در هوای ورودی به موتور وجود دارد که در صورت عدم جلوگيری از ورود آن ها به موتور باعث بروز  می گردند،فيلتر های هوا از ورود اين ذرات به داخل موتور جلوگيری کرده و باعث احتراق مناسب و حفاظت از موتور می گردد.

 

تصویر مرتبط

 

فيلتر هوا و مصرف بنزين:

 

فيلتر کثيف ونامناسب باعث افزايش ميزان مصرف بنزين می گردد.به دليل بالا بودن هزينه سوخت ، تعويض دير هنگام فيلتر هوا ونيز غير استاندارد بودن آن،از نظر ا قتصادی برای دارندگان اتومبيل مقرون به صرفه نمی باشد.

 

فيلتر هوا و حفاظت از محيط زيست:

 

در اثر کثيف بودن ونامرغوب بودن فيلتر هوا ،بنزين به صورت ناقص می سوزد وناقص سوختن بنزين ،آلودگی شديد هوا را به دنبال دارد.

 

 

عمرمفيد فيلتر هوا:

 

تمام فيلتر های هوا ،عمر محدودی دارند، که پس از آن بايد تعويض و به درستی جايگزين شوند.استاندارد تعويض فيلتر هوا بين 3 تا 5 هزارکيلومتر ميباشد.به کار بردن فيلتر نامرغوب و غير استاندارد علاوه بر افزايش زياد مصرف سوخت می تواند صدمات زيادی را به موتور اتومبيل وارد سازد.

 

جايگاه فيلتر هوا :

 

محل جايگيری فيلتر هوا و شکل آن در اتومبيل های مختلف ،متفاوت است . در صورتی که فيلتر هوا در اين جايگاه به درستی قرار نگيرد و درز های آن به طور صحيح بسته نشود ،هوای ورودی به جای عبور از سطح کاغذ از ميان درزها ،وارد موتور شده و عمل فيلتراسيون انجام نمی شود .در نتيجه به مرور زمان با ورود انواع ذرات معلق در هوا به درون موتور ،علاوه بر فيلتراسيون نامناسب ،آسيب های بسيار جدی به بدنه سيلندر ها و پيستون ها وارد می آيد.